1. Úvodní stránka
  2. Blog
  3. Je přeprava zmrazených buněk pro IVF bezpečná?

Je přeprava zmrazených buněk pro IVF bezpečná?

Je přeprava zmrazených buněk bezpečná?

Potřebujete převést svá zmrazená embrya či buňky pro další IVF léčbu na jinou kliniku?  

Je nasnadě, co vás v tomto ohledu zajímá nejvíce.  Je kryo-přeprava embryí a buněk bezpečná?

Mnoho párů podstupujících léčbu neplodnosti se ocitne v situaci, kdy se rozhodnou z nejrůznějších důvodů přepravit svá zmrazená embrya či buňky z jedné kliniky na druhou. Ať už je to proto, že chtějí další léčbu absolvovat v jiném centru, nebo zvolí destinaci, která nabízí možnost léčby jinak nedostupné v jejich zemi, nebo z prostého důvodu stěhování. A tyto páry se pochopitelně ptají, zda je kryo-přeprava pro buňky skutečně bezpečná.

Udávaná míra úspěšnosti klinik dokladuje, že neexistuje žádný rozdíl v úspěšnosti dosahovaných těhotenství mezi IVF cykly s embryi, která vznikla a byla pro cyklus léčby použita na dané klinice s těmi, která cestovala za další léčbou z místa svého původu do místa jiného.

Jedinou nutnou podmínkou pro to, aby byla přepravovaná embrya a buňky v bezpečí je výběr kvalifikovaného kurýra, který se přímo specializuje na kryo-přepravu buněk.

  • Převoz buněk zmrazených vitrifikací

Kryo-přeprava znamená převoz hluboce zamrazených embryí či buněk - metodou vitrifikace. Vitrifikace je moderní metoda využívaná pro kryokonzervaci embryí, vajíček a spermií. Pro dlouhodobé skladování jsou takto zmrazené buňky uchovávány v kryokontejnerech naplněných kapalným dusíkem. Teplota kapalného dusíku je -196 stupňů Celsia. Při této velmi nízké teplotě jsou pozastaveny všechny biologické procesy buněk a vajíčka, spermie a embrya mohou být uchovávány po desetiletí a stále mohou být použita.

Během doby skladování zmrazených buněk je naprosto zásadní udržovat vnitřní teplotu kryokontejneru stabilní a zabránit jakémukoli nežádoucímu narušení či poškození nádoby. Totéž pravidlo platí pro kryo-přepravu. Vitrifikované buňky určené k převozu jsou uloženy do kryokontejneru speciálně navrženého pro přepravu.

  • Přijímají všechny kliniky embrya z jiných klinik?

Zda klinika přijímá buňky z jiného centra je vlastně indikátorem toho, jak oborné a profesionální toto IVF centrum je, a to jak odesílající instituce, tak přijímající. Špičkové kliniky mají již ve svých procesech zahrnuté i postupy přepravy zmrazených buněk a embryí a mají zkušenosti s jejich odesíláním nebo přijímáním.

Nicméně hlavním článkem procesu přepravy je kurýr, se kterým se rozhodnete své buňky přepravit. Pouze kurýři specializující se na kryo-přepravu mohou zaručit bezpečný převoz, zvládnou promptně komunikovat s oběma klinikami pro urychlení procesu, zajistí všechnu související dokumentaci a od převzetí do doručení buněk osobně supervizují kontejner, který nenechají ani chvíli bez dohledu.

  • Váš kurýr zmrazených buněk

V oblasti přepravy zmrazených buněk se specializovaní logističtí profesionálové, jakým je i BioCouriers, s mnohaletými zkušenostmi a mnoha absolvovanými převozy, zaměřují na vynikající orientaci v legislativě a předpisech každé země, spolupracují s klinikami po celém světě, jsou schopni předvídat či promptně řešit jakékoli problémy, které by mohly během přepravy nastat, jsou proškoleni v bezchybné manipulaci s kryokontejnerem pro zajištění maximální bezpečnosti přepravovaného materiálu a používají nejnovější technologie, aby předešli poškození vašich cenných embryí a buněk.

Odpověď na prvotní otázku, zda je tedy přeprava zmrazených embryí a buněk bezpečná, je zřejmá: se zkušeným a profesionálním přepravcem, specializovaným na kryo přepravu, ANO.

 

 

Nahoru
Menu

Kontaktujte nás

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.