1. Úvodní stránka
  2. Legislativa

Legislativa

Naše procesy jsou v souladu s právními předpisy a nařízeními

Spolupracujeme s  příslušnými nařizujícími a kontrolními úřady, máme výborné povědomí o legislativě jednotlivých států a tyto předpisy a nařízení respektujeme.

Vždy se striktně řídíme legislativou dané země

Legal regulationsOblast asistované reprodukce je po celém světě velmi přísně sledována a regulována. V BioCouriers se výborně orientujeme v legislativě týkající se manipulace a převozu reprodukčního materiálu, jsme dopodrobna seznámeni s požadavky jednotlivých zemí a řídíme se jimi.

Sami spadáme pod jurisdikci Evropské Unie, konkrétně nařízení č. 2004/23/EC, 2006/17/EC a 2006/86/EC definující požadavky na správnou distribuční praxi.

Pravidelně procházíme hloubkovým auditem, který je zaměřený na kontrolu kvality, postupů a procesů spojených s činností distribuce tkání a buněk.

Máme zkušenosti, školíme se a sledujeme trendy

Všichni naši pracovníci disponují odpovídajícími schopnostmi a zkušenostmi nutnými pro plnění úkolů spojených s převozem embryí, spermií, vajíček a dalšího genetického materiálu a procházejí pravidelnými odbornými školeními.

Sledujeme trendy v oblasti přepravy buněk a medicíny a zavádíme je do praxe dle doporučení odborných společností a vědeckých poznatků. Naším dlouhodobým cílem je neustálé zvyšování standardu poskytovaných služeb.

Pečlivě kontrolujeme zařízení pro převoz buněk

Před každým převozem kontrolujeme neporušenost vnějšího obalu transportního kontejneru a funkčnost monitorovacího zařízení na měření teploty. Pravidelně také provádíme kalibraci transportního kryokontejneru a záznamníku teploty, abychom zajistili jejich správnou funkci.

 

Nahoru
Menu

Kontaktujte nás

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.